Voda


Hornina usazená

Voda se v podstatě vymyká z pojmu hornina, poněvadž cirkuluje nejen v zemské kůře, ale i v atmosférickém obalu Země a biosféře.

Druhy vod podle uložení:

Druhy podzemních vod podle složení:

  1. Měkká voda - má málo rozpuštěných solí a plynů.
  2. Tvrdá voda - má větší obsah rozpuštěných solí.
  3. Minerální voda - obsahuje rozpuštěné soli nebo plyny, jejichž množství musí být nejméně 1 g v jednom kg vody. Podle teploty vody lze rozlišit minerální vody chladné (do 20°C), teplé (20 až 50°C) a horké, tzv. vřídla (nad 50°C). Podle obsahu rozpuštěných plynů a solí dělíme minerální vody na kyselky (Teplice nad Bečvou, Teplice v Čechách), alkalické kyselky (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice), vody síranové (Sliač), hořké (Zaječice), slané (Sobrance, Cigelka), sirné (Velké Losiny, Piešťany), jodobromové (Darkov, Pohronská Polhora), železité (Karlova Studánka) a radioaktivní (Jáchymov). Voda je nezbytnou látkou pro veškerý život na zemi.

Zpět na začátek