KLÍČ K URČOVÁNÍ HORNIN

Klíč k určování hornin

Pomůcka byla vytvořena podle publikace

  • Název: "Klíč k určování nerostů a hornin"

  • Autor: Prof. RNDr. František Němec

  • Nakladatelství: SPN Praha

  • 1993, 5. upravené vydání

  • ISBN 80-04-23957-9

Zpracoval

Firma: 3X Projekt

Autor: Ing. Bohumír Strnad

1998-1999

 

 

Poslední úprava : 05.04.2004

Počet přístupů na tuto stránku :